نمایش کلمات کلیدی به صورت هایلایت شده در نتایج جستجوی وردپرس

اگر می‌خواهید کلمات کلیدی جستجوی شما در نتایج جستجو به صورت هایلایت نشان داده شود، باید قطعه کد زیر را به فایل functions.php قالب وردپرس خود اضافه کنید. با انجام این کار کلمات کلیدی در نتایج جستجوی the_excerpt و the_title هایلایت خواهند شد. البته به جز این اسنیپت، روش‌های دیگری هم برای انجام این کار وجود دارد ولی معمولاً این روش‌ها نیازمند ویرایش فایل‌های قالب است، در حالی که روش ارائه شده در این مطلب چنین حالتی ندارد.

[php]
function wps_highlight_results($text){
if(is_search()){
$sr = get_query_var(‘s’);
$keys = explode(" ",$sr);
$text = preg_replace(‘/(‘.implode(‘|’, $keys) .’)/iu’, ‘<strong class="search-excerpt">’.$sr.'</strong>’, $text);
}
return $text;
}
add_filter(‘the_excerpt’, ‘wps_highlight_results’);
add_filter(‘the_title’, ‘wps_highlight_results’);
[/php]

دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید

No Comments