۲۴ فروردین ۱۳۹۱ بدون نظر 1489 بازدید

در این بخش از سلسله مقالات آموزش طراحی سایت؛ به بررسی doctype ها در html می پردازیم.

نکات سریع:

DOCTYPE ها الزامی هستند.
سند XHTML شامل سه بخش اصلی است:

  1. اعلان DOCTYPE
  2. قسمت head
  3. قسمت body

که ساختار سند بدین صورت است:

<!DOCTYPE ...>
<html>
<head>
<title>... </title>
</head>
<body> ... </body>
</html>

توجه:DOCTYPE بیانیه تعریف نوع سند است (DTD. (DTD قواعد زبان نشانه گذاری را مشخص می کند به گونه ای که
مرورگرهامحتوای صفحه رابه طور کامل بارگزاری می کنند.

مثالی از XHTML:

مثال زیر یک سند XHTML با حداقل تگ های مورد نیاز نمایش می دهد:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title>Title of document</title>
</head>
<body>
</body>
</html>

توجه:صفت  xmlns در داخل تگ html, فضای نامی XML برای سند را مشخص می کند،و در اسناد XHTML مورد نیاز است.

Doctype های مختلف در Xhtml

DOCTYPE اعلام اولین چیزی  در یک سند XHTML است که قبل از تگ html قرار دارد.
اعلان DOCTYPE   یک تگ XHTML نمی باشد؛ بلکه دستور العملی در مرورگر وب است که مشخص می کند  چه نسخه ای از زبان نشانه گذاری صفحه نوشته شده است.

XHTML 1.0 سخت گیرانه:

این DTD  تمام عناصر و صفات اچ تی ام ال راشامل می شود،اما عناصر نمایشی و یا توصیه شده (مانند فونت) را شامل نمی شود.
نشانه گذاری نیز باید به مانند شکل XML به خوبی نوشته شود.
که بدین صورت می باشد:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">

XHTML 1.0 انتقالی

ین DTD  تمام عناصر و صفات اچ تی ام ال راشامل می شود،و بر خلاف بالایی عناصر نمایشی و یا توصیه شده (مانند فونت) را شامل می شود.
نشانه گذاری نیز باید به مانند شکل XML به خوبی نوشته شود.
که بدین صورت می باشد:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

قابهادر XHTML 1.0

این DTD باXHTML 1.0 انتقالی برابری است، و  به استفاده از محتوای قاب اجازه می دهد.
که بدین صورت می باشد:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Frameset//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-frameset.dtd">

XHTML 1.1

این DTD باXHTML 1.0 سخت گیرانه برابری می کند که اجازه  اضافه کردن ماژول ها (به عنوان مثال برای ارائه پشتیبانی  زبان های شرق آسیا) را می دهد.

که بدین صورت می باشد:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">

مراحل زیر نشان می دهد که چگونه یک وب سایت را می توان در 6 مرحله ساده را از اچ تی ام ال به XHTML تبدیل کرد:
1.اضافه کردن  DOCTYPE:
DOCTYPE  را به اول خط  هر صفحه اضافه می کنیم
بدین صورت

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

نکته: صفحات شما باید یک اظهارنامه DOCTYPE داشته باشند اگر شما می خواهید آنها را به عنوان XHTML معتبر داشته باشید.
2. اضافه کردن صفت xmlns
صفت xmlns  رابه عناصر HTML در هر صفحه اضافه می کنیم.
بدین صورت

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

توجه: ویژگی xmlns فضای نامی XML سندرا مشخص میکند و در اسناد XHTML مورد نیاز است.
3. تغییر تگ ها وصفات نامها به حروف کوچک:
به طور کلی  پیدا و جایگزین کردن تابع برای جایگزینی تمام تگ ها از حروف بزرگ با تگ های با حروف کوچک به اجرا گذاشته شد.
4. نقل قول کردن تمامی مقادیر صفات:
مقادیر صفات هر صفحه که به صورت نقل قول باشد را بررسی کنید.

5.بستن تمام تگ های خالی:
تگ های خالی در XHTML مجاز نیست.
تگ های br و hr باید با تگ های /br و /hr جایگزین شوند.
بستن تگ img با </ که به معنی پایان تگ می باشد.
6.تایید اعتبار XHTML  بااعتبار سنج W3C:
قبل از  یک فایل XHTML معتبر، باید DTD صحیح به اول خط  فایل اضافه شود.
یک آدرس وب را در محل زیر وارد نمایید:
طراحی سایت با html
لطفا به این مطلب رای دهید
[تعداد: 0    میانگین: 0/5]